Kosmoss-visums-saule

KOSMOSS

Kā raksta Wikipēdija, Kosmiskā telpa, saukta arī vienkārši par kosmosu, ir Visuma relatīvi tukšie apvidi ārpus astronomisko objektu atmosfēras. Šī kosmiskā telpa nav pilnīgi tukša (t.i. ideāls vakuums), bet ir pildīta ar elektromagnētisko starojumu, plazmu (elektroniem, protoniem un citiem joniem), kosmiskajiem stariem, mikroskopiskajām daļiņām u.c.

Zemes atmosfēras robeža

Precīzu robežu starp Zemes atmosfēru un kosmisu nevar novilkt, jo atmosfēras blīvums līdz ar augstumu samazinās pakāpeniski. Starptautiskā aeronautikas federācija ir noteikusi Karmana līniju 100 kilometru augstumā kā robežu starp atmosfēru un kosmisko telpu. Teodors fon Karmans savulaik šo robežu defināja kā augstumu, kurā lidojošam objektam jākustas ar lielāku ātrumu nekā orbitalais ātrums, lai tas noturētos tikai ar aerodinamiskā cēlējspēka palīdzību.

ASV ir definējusi robežu 50 jūdžu (~80 km) augstumā, un cilvēkus, kuri pārsnieguši šo robežu, sauc par astronautiem.

Savukārt aptuveni 120 km augstums ir robeža, kur, nolaižamajam aparātam veicot nolaišanos uz zemes, uz to kļūst manāma atmosfēras iedarbība. NASA izmanto 122 kilometru augstumu, kurā Space Shuttle kosmoplāni pāriet no stūrēšanas ar raķešdzinējiem uz stūrēšanu ar aerodinamiskajām virsmām.

Ir uzskats, ka "ieiešana kosmosā" sākas 21 000 000 km attālumā, kurā Zemes gravitācija vairs nav dominējoša.

Izmērot augsti enerģētisko daļiņu kustību atmosfērā un jonosfērā ar instrumentu Supra-Thermal Ion Imager, kurš startēja suborbitalā lidojumā 2007. gadā, ASV un Kanādas zinātnieki ir nākuši pie atzinuma, ka Zemes atmosfēras un kosmiskas telpas robeža atrodas 118 kilometru augstumā, jo "Zemes" atmosfēras un jonosfēras daļiņas atšķiras viena no otras.

Avots: lv.wikipedia.org

Latvijas pirmais pavadonis "Venta-1"

pavadonis-kosmosa-satelits

Vairāk lasīt Venspils Augsto tehnoloģiju parka mājas lapā.

Interesanti video:

Kosmosa skola Discovery kanālā (Angļu valdoā.)

Saules uzliesmojumi. NASA video:DUDU ligzdas - mājiņas kokos Webhosts / Mitinātājs - tīmekļa vietņu uzturēšana